Preventiemedewerker

Elk bedrijf moet minstens één preventiemedewerker in dienst hebben. Samen met de bedrijfsarts en andere arbodienstverleners werkt de preventiemedewerker aan een gezonde en veilige werkomgeving. Voorkomen is immers beter dan genezen.

Of het nu gaat om het voorkomen van brand of het aanpassen van de hoogte van bureaus, elk risico dat verzuim kan veroorzaken moet zoveel mogelijk worden verminderd. Vaak ligt de oplossing in het bespreekbaar maken van gevoelens en waarnemingen die zijn gedaan tijdens de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). Door deze inventarisatie krijgt het bedrijf een goed inzicht in de risico's binnen het bedrijf.

Tijdens de opleiding Preventiemedewerker leert de cursist:

  • De theoretische achtergrond van de Arbowet, de wet waarop de rol van de preventiemedewerker is gebaseerd.
  • Hoe theoretische kennis toe te passen in de praktijk.
  • De verantwoordelijkheden en rol van de preventiemedewerker.
  • Hoe een werkdocument op te stellen.

Na het voltooien van deze opleiding bent u in staat om ondersteuning te bieden bij het opstellen van de RI&E en het plan van aanpak, advies te geven aan de ondernemingsraad, personeelsvertegenwoordiging of het management en het plan van aanpak uit te voeren of te helpen uitvoeren.

Na afronding van de opleiding Preventiemedewerker ontvangt u het OZD Training certificaat voor Preventiemedewerker.

Training Preventiemedewerker Klassikaal

Duur:  1 dag
Tijdsduur: 09.30 - 15.30 uur (incl. koffie/thee & lunch)
Studiebelasting: geen
Vooropleiding: MBO/HBO denkniveau.
Certificaat: OZD Training certificaat Preventiemedewerker
Groepsgroote: Maximaal 10 personen
Locatie: Deelwerk, Emmeloord
Data: 14 december '23

Kosten: €345,- ex.btw p.p.

Training Preventiemedewerker (E-learning)

Duur:  4- 6 uur
Tijdsduur: zelf te bepalen
Studiebelasting: geen
Vooropleiding: MBO/HBO denkniveau.
Certificaat: OZD Training certificaat Preventiemedewerker
Groepsgroote: n.v.t.
Locatie: Online via mobile app

Kosten: €99,- ex.btw p.p.

Preventiemedewerker in één dag.
Met deze training voldoe je aan de Arbowet.

Waarom een preventiemedewerker?

De harde cijfers spreken voor zich: elk jaar vinden er 230.000 bedrijfsongevallen plaats, waarbij 3000 mensen komen te overlijden. Hiervan zijn er 1350 als gevolg van werken met gevaarlijke stoffen, 800 door hart- en vaatziekten en 80 tot 90 door ongevallen. Bovendien is 33% van de zieken langer dan een maand uitgeschakeld. Het is daarom in het belang van ieder bedrijf om een gezonde en veilige werkomgeving te waarborgen. De preventiemedewerker speelt hier een cruciale rol in.

Bij bedrijven met minder dan 25 medewerkers mag de werkgever zelf de functie van preventiemedewerker uitoefenen. Bij bedrijven met 25 of meer medewerkers moet een medewerker worden aangesteld. Let op: ook de werkgever moet over voldoende inhoudelijke kennis beschikken om de functie van preventiemedewerker uit te kunnen en mogen oefenen.

Meer weten over deze training of over ons (mobile-first) microtraining medewerkers platform?

Traditioneel opleiden is niet langer efficiënt. Geef je medewerkers een effectieve en boeiende manier om te leren.

TRADITIONEEL LEREN

Medewerkers moeten vrijaf nemen om een opleiding te volgen

Traditionele trainingen bieden te veel informatie aan om te onthouden

Het kost veel tijd om trainingen te maken en te organiseren

 Moeilijk om de impact te meten

Veelal algemene ‘one-size-fits-all’-inhoud

MICROTRAINING PLATVORM

✔️ Leren waar en wanneer je maar wil op je mobiele apparaat
✔️ Borgen van juiste en actuele kennis van bedrijfsrisico’s
✔️ Korte, en hapklare trainingsinhoud die kennisbehoud verbetert
✔️ Creëer eenvoudig je persoonlijke en bedrijfseigen leertrajecten
✔️ Rapportages over de voortgang van de diverse trainingen.
✔️ Vergroot de ontwikkeling waar en wanneer het past.

Wat levert deze training mijn bedrijf op?

De kennis en vaardigheden van je medewerkers verhogen levert je organisatie altijd wat op. OZD training heeft diverse trainingen en ARBO Voorlichtingen beschikbaar om de persoonlijke ontwikkeling en gezondheid van je medewerker te ondersteunen. Onze voorlichtingen zijn in de vorm van een microtraining om je medewerkers te instrueren op bedrijfsspecifieke risico’s.

De training en voorlichting wordt grotendeels digitaal aangeboden. Maar het is mogelijk om een workshops of trainingen te organiseren om je medewerkers in teamverband te motiveren en enthousiasmeren. De workshops en trainingen worden op locatie gegeven onder leiding van ons netwerk van trainers en coaches.

WELKE TRAINING OF WORKSHOP
PAST HET BESTE BIJ JE ORGANISATIE EN MEDEWERKERS?

Een training of workshop zorgt voor motivatie in teamverband.
Weten welke training bij je past?
Neem vrijblijvend contact met ons op!

OZD training: Verhoog de kennis en vaardigheden van je medewerkers!