Betrokkenheid en kennis: De pijlers achter succes in de Voedingsindustrie

In de voedingsindustrie, waar veiligheid, kwaliteit en efficiëntie de hoogste prioriteiten zijn, kan de impact van goed geïnformeerde en betrokken medewerkers niet onderschat worden. Bij Seacon Production zijn zij zich terdege bewust van deze realiteit. Daarom hebben zij in samenwerking met OZD Training stappen ondernomen om hun organisatie naar een hoger niveau te tillen. Door middel van een op maat gemaakt leerportaal, hebben zij een omgeving gecreëerd die zowel de betrokkenheid als de kennis van hun medewerkers substantieel vergroot.

De rol van betrokkenheid en kennis

Betrokkenheid zorgt ervoor dat medewerkers zich gewaardeerd en onderdeel van het team voelen. Dit vertaalt zich weer in een verbeterde productiviteit en een verlaging van het ziekteverzuim. Kennis, aan de andere kant, is essentieel om niet alleen aan de huidige standaarden te voldoen, maar ook om te anticiperen op toekomstige uitdagingen en innovaties in de sector. In een industrie waarin fouten grote gevolgen kunnen hebben, is het essentieel dat medewerkers goed zijn opgeleid en geïnformeerd.

Een op maat gemaakt leerportaal voor Seacon Production

Seacon Production Urk

Voor Seacon Production is het cruciaal dat hun medewerkers continue toegang hebben tot de laatste informatie en trainingsmogelijkheden. Daartoe is een specifiek leerportaal ontwikkeld, dat niet enkel dient om te voldoen aan de verplichte ARBO voorlichtingen en werkinstructies, maar dat ook nieuw aangenomen medewerkers een vliegende start biedt door middel van een onboardingtraining.

Het platform is inclusief een volledig gedigitaliseerd personeelshandboek. Dit betekent dat essentiële informatie over hygienevoorschriften, gedragsregels, privacy, veiligheid en omgaan met ongewenst gedrag altijd en overal toegankelijk is voor hun medewerkers. Dit draagt bij aan een veilige, respectvolle en efficiënte werkomgeving.

Uitlegvideo’s: Een stap verder in educatie

Naast de geschreven content, integreert het leerportaal ook uitlegvideo’s in meerdere talen. Deze video’s behandelen essentiële onderwerpen op een toegankelijke en aantrekkelijke manier. Videocontent is niet enkel aantrekkelijker, maar wordt ook vaak beter onthouden dan tekstuele informatie. Dit zorgt ervoor dat medewerkers de informatie sneller opnemen en toepassen, wat leidt tot een hoger niveau van compliance en veiligheidsbewustzijn.

Een digitale revolutie in leren en ontwikkelen

Door het digitaliseren van de opleidings- en onboardingprocessen, faciliteert Seacon Production een continue leeromgeving. Dit zorgt niet alleen voor meer betrokkenheid, maar omarmt ook de veelzijdige leerbehoeften van een diverse groep medewerkers. Bovendien stelt de digitale benadering Seacon Production in staat om de inhoud snel te actualiseren en te personaliseren, waardoor het leerpad voor elke medewerker optimaal wordt.

Conclusie

In de voedingsindustrie is het van levensbelang dat medewerkers betrokken zijn en over de juiste kennis beschikken. Het leerportaal van Seacon Production, ontwikkeld in samenwerking met OZD Training, illustreert perfect hoe digitale tools kunnen worden ingezet om deze doelen te bereiken. Door de essentiële training en informatie toegankelijk te maken, promoot Seacon Production een cultuur van veiligheid, respect en constant leren, cruciaal voor hun blijvend succes in de sector.

Meer weten over het toepassen van een leerplatform voor jouw organisatie?

Plaats een reactie