Makkelijk medewerkers op de hoogte brengen van ARBO risico's

Met behulp van online ARBO voorlichting worden werknemers voorgelicht over de risico’s die zij lopen op het werkgebied en de maatregelen om hen daartegen te beschermen. Als dit doeltreffend gebeurt, beschikt iedereen over de benodigde kennis en vaardigheden om bij (dreigende) incidenten goed te handelen.

Waarom?
Bij goede voorlichting zijn werknemers alerter op risicosituaties, herkennen ze die sneller en kunnen ze die ook beter oplossen. Dit verkleint de kans dat incidenten zich voordoen of uit de hand lopen. Het kost tijd om nieuwe werknemers voorlichting te geven en deze bij de bestaande populatie periodiek te herhalen.

Wettelijke eisen
De Arbowet verplicht de werkgever om personeelsleden doeltreffend in te lichten over de risico’s waaraan zij bloot staan en de maatregelen die zijn genomen om deze risico’s te voorkomen of te beperken. Ook moeten werknemers voldoende opleiding ontvangen om instructies en voorschriften uit te kunnen voeren en beschermingsmiddelen te kunnen gebruiken.

Zo houd je de regie in eigen hand, houd je kennis en controle in huis en weten medewerkers waar ze terecht kunnen als het gaat om veilig werken.

Mobiele leerapp voor medewerkers - OZD Training
Met periodieke ARBO voorlichting aan jouw medewerkers voldoe je aan de ARBO wetgeving - OZD Training.

Borg de veiligheidsrisico's

Zorg dat je voldoet aan de ARBO wet!

Bent u in overeenstemming met de ARBOwet? Werkgevers zijn verplicht om werknemers duidelijk te informeren over risico's op de werkvloer en de preventieve maatregelen. Daarnaast moeten werknemers voldoende training krijgen om veiligheidsinstructies op te volgen en beschermingsmiddelen correct te gebruiken.

Onze voorlichtingen

Noodzakelijke kennisoverdracht

Hier vind je een overzicht van de meest voorkomende kant en klare ARBO risico voorlichtingen. Deze lijst voorlichtingen worden continue up to date gehouden met actuele wijzigingen vanuit de ARBO wet. Daarnaast bieden wij ook voorlichting aan op gebied van de gezondheid en vitaliteit van medewerkers. Verandering van gedrag begint bij bewustwording. Met deze aanvullende voorlichtingen kan jij jouw medewerkers bewustmaken van gezond en vitaal gedrag.

Mobiele leerapp voor medewerkers - OZD Training

ARBO Risico's

Werkdruk
Ongewenste omgangsvormen
Gevaarlijke stoffen
Biologische agentia
Fysieke belasting
Beeldschermwerk
Trillingen
Geluid (Lawaai)
Persoonlijke beschermingsmiddelen
Zwangere werknemers
Werknemers tijdens de lactatie
Omgaan met jeugdige werknemers
Besloten ruimtes
Bedrijfsgezondsheidzorg
Mesveiligheid
Werken op hoogte
Trappen en ladders

Mobiele leerapp voor medewerkers - OZD Training

Vitaliteit & Gezondheid

Werk-Prive balans
Slaap en herstel
Meer bewegen
Gezonder eten
Stoppen met roken
Gezonde leefstijl
Beter ontspannen
Gezonde werkplek
Energiemanagement
Alcohol en drugs

 

 

 

 

Hoe het werkt?

Onze kant en klare voorlichtingen

Samen met onze consultant bespreken we de risico's in jouw bedrijf. Aan de hand hiervan maken we een gezamenlijke jaarplanning van de te versturen ARBO / Vitaliteit Voorlichtingen aan de medewerkers. De verantwoordelijke persoon voor ARBO binnen de organisatie (ARBO manager, preventiemedewerker of HRM) ontvangt wekelijks een rapportage van de voortgang.

Heeft u een actuele RI&E? Dan staan hier al uw ARBO risico's in geregistreerd.

Mobiele leerapp voor medewerkers - OZD Training

Ontdek de voordelen

Leren op jouw moment, waar je ook bent

Met onze app heb je geen losse boeken of aantekeningen meer nodig. Alles wat je nodig hebt, zit in de OZD Training app. Of je nu onderweg bent, even pauzeert bij het koffieapparaat, of op de bank zit: elk moment is een leermoment.