Werken aan een veilige werk- en priveomgeving

Vertrouwenspersoon

Als werkgever is het belangrijk om je werknemers een sociaal veilige werkplek te bieden waarin er geen sprake is van discriminatie, seksuele intimidatie, agressie of geweld. Het aanstellen van een vertrouwenspersoon kan je hierbij helpen. De vertrouwenspersoon is er om medewerkers op te vangen en te begeleiden bij een melding of een klacht, en kan daarbij advies geven en doorverwijzen naar professionele hulpverleners indien nodig.

Onze training biedt jou stevige basiskennis over het complexe werkveld van de vertrouwenspersoon. Je leert hoe je als vertrouwenspersoon kunt fungeren binnen je organisatie en hoe je medewerkers op een professionele en empathische manier kunt ondersteunen. Door het volgen van onze training zorg je ervoor dat je organisatie een veilige werkomgeving biedt voor al je medewerkers.

✔️ Je doet in korte tijd praktische basiskennis op.
✔️ Verbeter je vaardigheden met onze training in gesprekstechnieken.
✔️ Onze bekwame docent heeft jarenlange ervaring in de thematiek.
✔️ Je gaat direct aan de slag met voorbeelden uit de dagelijkse praktijk.

Leer in onze praktische ééndaagse basistraining alles over de rol van een interne vertrouwenspersoon.

Verhoog je kennis en vaardigheden

Wat leer je tijdens deze training?

  • Wat is psychosociale arbeidsbelasting, welke klachten en oorzaken van verzuim hangen hiermee samen?
  • Wettelijk kader
  • Partijen en mechanismen
  • Rollen, taken en verantwoordelijkheden van de vertrouwenspersoon
  • Gesprekstechnieken

In deze training komen onder andere het wettelijke kader met betrekking tot ongewenste omgangsvormen en de taken en positionering van de vertrouwenspersoon aan bod. Na afloop van de training bent jij in staat om als vertrouwenspersoon gesprekken te voeren en medewerkers te adviseren over het vervolg na een melding.

Na het volgen van deze training heeft jouw organisatie een gedegen opgeleide vertrouwenspersoon in huis die beschikt over de laatste kennis en inzichten op zijn of haar vakgebied. Dit draagt bij aan een veilige werkomgeving voor alle medewerkers.

Na afronding van de opleiding vertrouwenspersoon ontvangt je het OZD Training certificaat voor Vertrouwenspersoon.

Duur:  1 dag
Tijdsduur: 09.30 - 15.30 uur
(incl. koffie/thee & lunch)

Studiebelasting: geen
Vooropleiding: MBO/HBO denkniveau.
Certificaat: OZD Training certificaat Vertrouwenspersoon
Groepsgroote: Maximaal 12 personen

Locatie: Deelwerk, Randweg 25b, 8304 AS Emmeloord

€429,- ex.btw p.p.

Waarom een vertrouwenspersoon?

Neerbuigende opmerkingen, seksuele intimidatie, agressie, pesten. Problemen die in elke organisatie kunnen voorkomen. En waar mensen letterlijk ziek van kunnen worden.

Een melding van ongewenste omgangsvormen moet je als leidinggevende altijd serieus nemen. Maar het kan voor een slachtoffer lastig zijn open over de problemen te praten. Een vertrouwenspersoon kan de drempel verlagen voor het aankaarten van problemen.  Op deze manier blijft de werksfeer beter en blijven mensen duurzaam inzetbaar.

Een werknemer kan de vertrouwenspersoon zelf inschakelen, zonder de leidinggevende in te lichten. De vertrouwenspersoon bespreekt met de werknemer wat hij zelf al heeft ondernomen. Daarna komen vervolgstappen die de werknemer nog kan zetten aan bod. Op die manier helpt de vertrouwenspersoon uw werknemer om te gaan met het ongewenste gedrag.  Alles wat besproken wordt, valt onder het beroepsgeheim en is vertrouwelijk.

Een vertrouwenspersoon is nog niet direct wettelijk verplicht, maar wel een goede manier om invulling te geven aan de wettelijke eis van een PSA-beleid.

Training Vertrouwenspersoon voor medewerkers - OZD Training

Meer weten over onze diensten?