Werken aan een veilige en gezonde omgeving

Preventiemedewerker

Elk bedrijf moet minstens één preventiemedewerker in dienst hebben. Samen met de bedrijfsarts en andere arbodienstverleners werkt de preventiemedewerker aan een gezonde en veilige werkomgeving. Voorkomen is immers beter dan genezen.

Of het nu gaat om het voorkomen van brand of het aanpassen van de hoogte van bureaus, elk risico dat verzuim kan veroorzaken moet zoveel mogelijk worden verminderd. Vaak ligt de oplossing in het bespreekbaar maken van gevoelens en waarnemingen die zijn gedaan tijdens de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). Door deze inventarisatie krijgt het bedrijf een goed inzicht in de risico's binnen het bedrijf.

Preventiemedewerker in één dag. Met deze training voldoe je aan de Arbowet.

Verhoog je kennis en vaardigheden

Wat leer je tijdens deze training?

De theoretische achtergrond van de Arbowet, de wet waarop de rol van de preventiemedewerker is gebaseerd.

  • Hoe theoretische kennis toe te passen in de praktijk.
  • De verantwoordelijkheden en rol van de preventiemedewerker.
  • Hoe een werkdocument op te stellen.

Na het voltooien van deze opleiding bent u in staat om ondersteuning te bieden bij het opstellen van de RI&E en het plan van aanpak, advies te geven aan de ondernemingsraad, personeelsvertegenwoordiging of het management en het plan van aanpak uit te voeren of te helpen uitvoeren.

Na afronding van de opleiding Preventiemedewerker ontvangt u het OZD Training certificaat voor Preventiemedewerker.

Duur:  1 dag
Tijdsduur: 09.30 - 15.30 uur (incl. koffie/thee & lunch)
Studiebelasting: geen
Vooropleiding: MBO/HBO denkniveau.
Certificaat: OZD Training certificaat Preventiemedewerker
Groepsgroote: Maximaal 10 personen
Locatie: Deelwerk, Emmeloord

€345,- ex.btw p.p.

Waarom een preventiemedewerker?

De harde cijfers spreken voor zich: elk jaar vinden er 230.000 bedrijfsongevallen plaats, waarbij 3000 mensen komen te overlijden. Hiervan zijn er 1350 als gevolg van werken met gevaarlijke stoffen, 800 door hart- en vaatziekten en 80 tot 90 door ongevallen. Bovendien is 33% van de zieken langer dan een maand uitgeschakeld. Het is daarom in het belang van ieder bedrijf om een gezonde en veilige werkomgeving te waarborgen. De preventiemedewerker speelt hier een cruciale rol in.

Bij bedrijven met minder dan 25 medewerkers mag de werkgever zelf de functie van preventiemedewerker uitoefenen. Bij bedrijven met 25 of meer medewerkers moet een medewerker worden aangesteld. Let op: ook de werkgever moet over voldoende inhoudelijke kennis beschikken om de functie van preventiemedewerker uit te kunnen en mogen oefenen.

Training Preventiemedewerker - OZD Training

Welke manier van opleiden past bij jou?

De training preventiemedewerker is zowel klassikaal als online te volgen. Heb je liever uitleg van de trainer of pst onze online versie beter bij jou? Klik op de training die het beste past bij jou.