Mensen als fundament

Bouw aan een duurzaam fundament met onze leiderschapprogramma's.

Met een sterke focus op zowel persoonlijke als professionele groei, zijn onze programma's ontwikkeld om alle aspecten van leiderschap te verkennen.

In een omgeving waar werkdruk hoog is en uitval door stress frequent voorkomt, vormen mensen het essentiële fundament voor duurzaam resultaat. Onze programma’s benadrukken de waarde van elk individu in het team, waarbij leiderschap draait om ondersteuning, inspiratie en continue ontwikkeling.

Verandering komt pas als je echt iets anders doet!

Onze leiderschapprogramma's

Leiderschap training - OZD Training

Professioneel Leiderschap

Optimaliseer motivatie en talent, versterk leiderschap, en bevorder besluitvaardigheid voor een veerkrachtige, florerende organisatie.

Leiderschap training - OZD Training

Persoonlijk Leiderschap

Versterk persoonlijk leiderschap over jezelf, optimaliseer je leven en werk met gepersonaliseerde begeleiding en strategieën.

Leiderschap training - OZD Training

Leiderschap Consultancy

Strategisch leiderschapsadvies voor duurzame, integrale ontwikkeling en vitaliteit, waarbij individu en organisatiecultuur centraal staan voor toekomstgericht en veerkrachtig succes.

Professioneel Leiderschap

Programma voor leidinggeven in teams en organisaties

Waar samenwerking ontstaat is er automatisch behoefte aan leiding. Of dat formeel of informeel is maakt niet uit. Met leiding wordt het beter, ook als het gaat om zelfsturende teams. Met een goede leider kan je team boven zichzelf uitstijgen, maar leiding geven is een vak op zich; er zijn vraagstukken die kennis, kunde en wijsheid vereisen. Hoe optimaliseer je samenwerking? Hoe creëer je draagvlak? Hoe garandeer ik inclusiviteit en diversiteit? Wat doe je met conflicten tussen teamleden? Hoe zorg je dat ze initiatief nemen?

Leiding geven is uitdagend. Leiding geven in lijn met je eigen waarden, begrijpen wat je zelf moet doen en wat je kan delegeren, stress kunnen managen, de energie van je team kunnen optimaliseren, beter kunnen focussen, duurzaam kunnen presteren, effectiever en efficiënter, werken ziekteverzuim minderen en werkgeluk verhogen.
Je leert het allemaal in ons programma Professioneel Leiderschap.

Persoonlijk Leiderschap

Programma voor leiding nemen over jezelf, je leven en je werk

Er zijn fases in je leven waarin het uitdagend is om de regie over jezelf en je leven te behouden of terug te pakken. Het kan gaan om situaties in je privéleven en op je werk. Het nemen van leiding vraagt dan vaak nieuwe inzichten en extra vaardigheden om je doelen te behalen. Het begint bij jezelf beter leren kennen en weten waar je voor staat en gaat. Ook het kennen en benutten van je kwaliteiten en rekening houden met je valkuilen is van groot belang.

Daarnaast zijn er concrete vaardigheden nodig zoals scherp focussen, staande blijven onder hoge druk, relaties versterken, omgaan met stress en emoties, omarmen van de minder mooie kanten van je karakter, gewoonten veranderen,  onderhandelen en beïnvloeden. Iedereen maakt situaties mee waarin dit deze vaardigheden nodig zijn of goed van pas komen.
Je leert het allemaal in ons programma Persoonlijk Leiderschap.

Online leerplatform interface - OZD Training

Leiderschap Consultancy

Strategisch beleidsadvies voor duurzame leiderschap en vitaliteit

Onze Leiderschap Consultancy zet in op een grondige strategie waarbij een integrale aanpak, strategische oriëntatie en duurzame ontwikkeling centraal staan. We bieden een omvattende benadering waarbij leiderschapsontwikkeling en vitaliteit onlosmakelijk verbonden zijn. Dit start bij het individu, focussend op persoonlijke kracht en welzijn, en strekt zich uit tot het cultiveren van een organisatiecultuur die deze waarden ondersteunt en uitdraagt. Verder dan het oplossen van huidige uitdagingen, ontwerpen we een toekomstgericht leiderschaps- en vitaliteitsbeleid samen met u. Door het identificeren van langetermijndoelen en het opstellen van een stapsgewijze roadmap, leiden we u naar duurzaam succes.

De consultancy legt een solide fundament voor blijvende positieve verandering en voorziet uw leiders van de nodige tools en inzichten. Hierdoor kunnen ze, nu en in de toekomst, met vertrouwen en competentie navigeren, waardoor duurzaam leiderschap de norm wordt en bijdraagt aan een stabiele, veerkrachtige organisatie.

Wat past bij uw bedrijf?

Groepsprogramma

Versterk leiderschapsvaardigheden binnen een groepssetting

Individueel

Krijg persoonlijke coaching voor jouw leiderschapsuitdagingen

Online

Integraal digitaal programma voor  professioneel / persoonlijk leidinggeven

Paul Rijnierse

Leiderschapexpert & Vitaliteitkundige

Leiderschap vereist vakmanschap. Als leiderschapsexpert en vitaliteitkundige benadruk ik het belang van afstemming met persoonlijke waarden, begrip van eigen en gedelegeerde verantwoordelijkheden, stressmanagement en teamenergie-optimalisatie. Door te focussen en duurzaam te presteren, word je niet alleen een effectievere leider, maar draag je ook bij aan het verminderen van ziekteverzuim en het verhogen van werkgeluk binnen je team.