ARBO VOORLICHTING
VAN OZD TRAINING

Voorlichting OZD TRAINING

Met behulp van online ARBO voorlichting worden werknemers voorgelicht over de risico’s die zij lopen op het werkgebied en de maatregelen om hen daartegen te beschermen. Als dit doeltreffend gebeurt, beschikt iedereen over de benodigde kennis en vaardigheden om bij (dreigende) incidenten goed te handelen.

Waarom?
Bij goede voorlichting zijn werknemers alerter op risicosituaties, herkennen ze die sneller en kunnen ze die ook beter oplossen. Dit verkleint de kans dat incidenten zich voordoen of uit de hand lopen. Het kost tijd om nieuwe werknemers voorlichting te geven en deze bij de bestaande populatie periodiek te herhalen.

Wettelijke eisen
De Arbowet verplicht de werkgever om personeelsleden doeltreffend in te lichten over de risico’s waaraan zij bloot staan en de maatregelen die zijn genomen om deze risico’s te voorkomen of te beperken. Ook moeten werknemers voldoende opleiding ontvangen om instructies en voorschriften uit te kunnen voeren en beschermingsmiddelen te kunnen gebruiken.

 OZD Training portaal
Het online OZD ARBO portaal bevat voorlichtingen die uw medewerkers up to date te houden. Veilig kunnen werken draagt bij aan de duurzame inzetbaarheid van je medewerkers. Je hoeft niet altijd derden in te schakelen. Met behulp van deze voorlichten en instructies kun je veel zelf oppakken.

Zo houd je de regie in eigen hand, houd je kennis en controle in huis en weten medewerkers waar ze terecht kunnen als het gaat om veilig werken.

OZD Training

Voorlichting OZD TRAINING

 • Psychosociale arbeidsbelasting (werkdruk en ongewenste omgangsvormen)
 • Gevaarlijke stoffen
 • Biologische agentia
 • Fysieke belasting
 • Beeldschermwerk
 • Trillingen
 • Geluid (Lawaai)
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen
 • Zwangere werknemers
 • Werknemers tijdens de lactatie
 • Omgaan met jeugdige werknemers

Trainingen OZD TRAINING

“Tijdens turbulente tijden van organisatorische veranderingen liet de adviseur van OZD zien dat ze in staat zijn het project te beheren en succesvol af te ronden. Hun vermogen om organisatie doelen te vertalen naar strategisch HR beleid biedt de organisatie en haar medewerkers grote toegevoegde waarde.”

WELKE TRAINING OF WORKSHOP
PAST HET BESTE BIJ JE ORGANISATIE EN MEDEWERKERS?

Een training of workshop zorgt voor motivatie in teamverband.
Weten welke training bij je past?
Neem vrijblijvend contact met ons op!

OZD training: Verhoog de kennis en vaardigheden van je medewerkers!